O vama se radi.

Pitajte poslanike

Postavljanje pitanja poslanicima - bez odgovora

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Jugović

čeka se odgovor 13 dana i 7 sati

Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta nakon 5 godine deteta

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 17 dana i 1 sat

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Sanda Rašković Ivić

čeka se odgovor 1 mesec i 1 dan i 2 sata

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

čeka se odgovor 1 mesec i 1 dan i 2 sata

Struktura Parlamenta