O vama se radi.

Pitajte poslanike

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Miletić Mihajlović

čeka se odgovor 1 mesec i 30 dana i 8 sati

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Milan Lapčević

čeka se odgovor 1 mesec i 30 dana i 7 sati

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Borisav Kovačević

čeka se odgovor 1 mesec i 30 dana i 8 sati

Struktura Parlamenta