O vama se radi.

Pitajte poslanike

ЛАП - Младеновац

Poslanik kome je upućeno: Marija Janjušević

čeka se odgovor 16 dana i 19 sati

ЛАП - Младеновац

Poslanik kome je upućeno: Boško Obradović

čeka se odgovor 16 dana i 19 sati

93.000 Potpisa

Poslanik kome je upućeno: Miroslav Lazanski

čeka se odgovor 18 dana i 17 sati

93.000 Potpisa

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

čeka se odgovor 18 dana i 16 sati

Struktura Parlamenta