Ovako izgleda kada nema otvorenog parlamenta

Odgovor CRTE na poziv predsednice i tri potpredsednika Narodne skupštine da se kandiduje na izborima

Beograd, 15. decembar 2017 - Kao odgovor na poziv predsednice i tri potpredsednika Narodne skupštine da se CRTA kandiduje na izborima i proveri svoju političku platformu povodom odluke CRTE da zatamni svoj sajt Otvoreni parlament zbog urušavanja institucije parlamenta, smatramo da taj poziv pokazuje suštinsko nerazumevanje uloga različitih aktera u demokratskom društvu. Kao organizacija civilnog društva, koja već pet godina nastoji da građanima učini parlament bližim i da ih poveže sa narodnim poslanicima svoju ulogu vidimo kao podršku građanima da ostvaruju svoja građanska prava. Nije uloga svih aktera u demokratskom društvu da se bore za vlast i da učestvuju na izborima. Kao organizacija civilnog društva i akter u demokratskom društvu nastojimo da pomognemo razvoj institucija ali i da ih branimo u trenucima kada se krše demokratski principi.

U cilju potpunog informisanja javnosti objavljujemo i Memorandum o saradnji između Narodne skupštine i CRTE potpisan 2013. godine koji definiše načela i vrednosti koje smo se svojim radom obavezali da razvijamo, zastupamo i branimo:

“Međusobnom saradnjom strane potpisnice će promovisati Projekat i doprinositi ostvarivanju sledećih ciljeva:

Ne želimo da učestvujemo u političkoj i stranačkoj borbi, ali želimo da se javno i otvoreno borimo za demokratske principe. Upravo zbog tih principa nastavljamo svoj protest i sajt Otvorenog parlamenta će ostati zamračen dok parlament ne počne da se vraća u demokratske tokove.

Podsetimo, sajt Otvorenog parlamenta je zatamnjen juče povodom zloupotreba parlamentarnih procedura i pravila od strane vladajuće većine u slučaju usvajanja Zakona o budžetu za 2018. godinu koje predstavljaju zanemarivanje interesa građana zarad partijskog interesa i dnevne politike.

Celokupan tekst Memoranduma o saradnji između CRTE i NSRS.

 

 

USVAJANJE BUDŽETA BEZ RASPRAVE JE URUŠAVANJE INSTITUCIJE PARLAMENTA

SAJT OTVORENI PARLAMENT DO DALJEG NEĆE OBJAVLJIVATI INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA POSLANIKA

14. decembar 2017 - Usvajanje najvažnijeg državnog zakona, republičkog budžeta za 2018. godinu, bez rasprave i vremena da se obrazlože amandmani, predstavlja nastavak urušavanja institucije parlamenta kao najvišeg predstavničkog tela. Zloupotreba parlamentarnih procedura i pravila od strane vladajuće većine u slučaju usvajanja budžeta za narednu godinu predstavlja zanemarivanje interesa građana zarad partijskog interesa i dnevne politike.

Mi, kao organizacija, godinama smo, verujući u demokratiju i demokratske principe radili na tome da parlament učinimo bližim građanima i povratimo poverenje građana u predstavničko telo. Više ne želimo i ne možemo da posmatramo urušavanje kojoj je ova institucija podvrgnuta poslednjih dana.

Zbog svega toga smatramo da je bespredmetno da, kao organizacija koja kroz incijativu Otvoreni parlament prati rad parlamenta, u ovom trenutku objavljujemo statističke i druge informacije o aktivnosti poslanika. Umesto toga do daljeg zatamnjujemo sajt Otvoreni parlament, dok situacija u parlamentu ne počne da se vraća u civilizacijske tokove.

 

ADOPTION OF THE STATE BUDGET WITHOUT THE PARLIAMENTARY DEBATE REPRESENTS A COLLAPSE OF THE PARLIAMENT

OPEN PARLIAMENT SUSPENDS PUBLISHING OF INFORMATION ABOUT MPs’ ACTIVITIES UNTIL FURTHER NOTICE

December 14, 2017 - The adoption of the most important national law, the Budget of the Republic of Serbia 2018, without parliamentary debate and discussion on amendments, is a sign of continued downfall of the institution of the Parliament as the highest representative body. Misuse of parliamentary rules and procedures within the budget adoption process by the ruling majority puts party interests and daily politics before the interest of citizens.

As an organization committed to democracy and democratic values, we have been active in bringing the Parliament closer to citizens and restoring the citizens’ trust in the institution for several years now. We neither want to nor can observe the collapse that the institution of the Parliament is exposed to any longer.

We believe that the publishing of statistical information on MPs’ activities through our parliamentary monitoring Open Parliament initiative would be absurd at this point, which is why we are blacking out the Open Parliament website until the situation in the Parliament becomes civilized.