O vama se radi.

Pitajte poslanike

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Miletić Mihajlović

čeka se odgovor 4 meseca i 2 dana i 21 sat

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Milan Lapčević

čeka se odgovor 4 meseca i 2 dana i 21 sat

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Borisav Kovačević

čeka se odgovor 4 meseca i 2 dana i 21 sat

Struktura Parlamenta