Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju

Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Dušan Milisavljević

Sre
13.09.2017

Predlog zakona

[pdf] 

Sre
13.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač smatra da je potrebno dopuniti postojeći Zakon o zdravstvenom osiguranju tako što će se predvideti rano otkrivanje dece sa oštećenim sluhom i to kroz dopunu važećeg Zakona u članu 35.koji se odnosi na mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Navedeni član se dopunjuje: „uvodi se inicijalni skrining sluha otoakustičkom emisijom koja se radi trećeg do petog dana po rođenju, a pre otpuštanja iz porodilišta svakog novorođenčeta“.
0%
0%
0%

Ključne novine

MERE ZA RANO OTKRIVANJE I PREVENCIJU BOLESTI

Dopunjuju se mere ranog otkrivanja i prevencije bolesti kroz uvođenje obaveznog inicijalnog skrininga sluha kod novorođenčadi
0%
0%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.09.2017, 08:45