Otvoreni Parlament | Zakon o prosvetnoj inspekciji

Zakon o prosvetnoj inspekciji

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Predlaže se da se Zakon o prosvetnoj inspekciji donese po hitnom postupku.
Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbediće se potpunost
ostvarivanja poslova inspekcijskog nadzora i potpuna pravna sigurnost po osnovu
primene njegovih odredaba, a u suprotnom – nedonošenje ovog zakona po hitnom
postupku i bez odlaganja moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa
nadležnih za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti prosvete.

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 10.04.2018, 09:55