Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 6 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Dosta je bilo

Poslanička grupa Dveri