Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 2 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije

...

Dijana Vukomanović

Socijalistička partija Srbije

Samostalni poslanici

...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije