Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 1 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanički klub samostalnih poslanika