Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 7 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka

Poslanički klub samostalnih poslanika

...

Marinika Tepić

Liga socijaldemokrata Vojvodine Nova stranka

Samostalni poslanici

...

Goran Čabradi

Zelena stranka