Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 10 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
...

Radoslav Milojičić

Demokratska stranka

Poslanički klub samostalnih poslanika

...

Marinika Tepić

Liga socijaldemokrata Vojvodine Nova stranka
...

Zoran Živković

Nova stranka