STARA PAZOVA

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

Pitanje

čeka se odgovor 2 meseca i 5 dana i 23 sata

Gospodine Raduloviću, ima li nade da posetite Staru Pazovu, i da zajedno sa vašom strankom održite neko predavanje ?