STARA PAZOVA

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

Pitanje

čeka se odgovor 11 meseci i 23 dana i 15 sati

Gospodine Raduloviću, ima li nade da posetite Staru Pazovu, i da zajedno sa vašom strankom održite neko predavanje ?