Konstantin Arsenović (preuzeto sa novosti.rs)

Rođen je 03.06.1940. godine u selu Gornje Košlje, opština Ljubovija, Republika Srbija.
Završio je osnovnu školu, srednje-tehničku školu, Vojnotehničku akademiju, Visoku vojno tehničku akademiju, Komandno-štabnu školu i Školu nacionalne odbrane.
Svoju bogatu radnu karijeru je proveo u JNA i Vojsci Jugoslavije u periodu od 1961-2000. godine.
Obavljao je brojne dužnosti u vojsci, od poslova referenta, načelnika odseka, načelnika odeljenja, načelnika uprave, načelnika sektora pozadine i savetnika načelnika Generalštaba za logistiku.
Bio je nosilac i učesnik razvoja i opremanja naoružanja i vojne opreme -težišno zemaljske artiljerije, izradi normativa, uputstava, pravila i doktrinarnih dokumenata za potrebe tadašnje vojske.
Za svoj rad mnogo puta je pohvaljivan, nagrađivan i odlikovan.
Radnu karijeru u vojsci završio je 2000. godine odlaskom u penziju, u činu general-potpukovnika.
Jedan je od osnivača Partije ujedinjenih penzionera Srbije.
Član je Predsedništva PUPS-a. Bio je narodni poslanik nakon izbora 2008. i 2012.godine. U skupštinskom sazivu  formiranom 2012. obavljao je funkciju potpredsednika Narodne skupštine, a nastavio je da je obavlja i u sazivu od 2014. godine.

Funkcije:

Zamenik predsednika PUPS-a
Član novobeogradskog odbora PUPS-a
Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS
Član Delegacije u parlamentarnoj skupštini Centralno-evropske inicijative

Arhiva glasanja o zakonima:

Naziv zakona Za Protiv Uzdržan/a Nije glasao/la
Zakon o javnim medijskim servisima      
Zakon o elektronskim medijima      
Zakon o javnom informisanju i medijima      
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre      
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju      
Pregled svih zakona

Najnoviji govori:

04.08.2014.
Gospođo Čomić, ovde se ne radi o mojoj volji ili ne. Razumem vas i mogu u tom smislu da podržim vašu reakciju. Međutim, stvarno sam smatrao da još uvek postoji još neki prag tolerancije da ne idem po toj meri i zato nisam izrekao meru. I jedna i druga strana, morate priznati, je drugoj prebacivala. [...]

Detaljnije

04.08.2014.
Nastavljamo sa radom. Reč ima narodni poslanik Riza Halimi. Po Poslovniku, Gordana Čomić.

Detaljnije

04.08.2014.
Gospodine Stefanoviću, nemojte da utičete na odluke predsedavajućeg. Čemu to? Upozorio sam narodnog poslanika i rekao sam da nije korektno. Hoćete li biti zadovoljniji ako izreknem opomenu? Sigurno da nećete. Narodni poslanik Vladimir Đukanović.

Detaljnije

04.08.2014.
Ne vidim razlog… Molim, tišinu. Nemojte aplaudirati. Sada aplaudirate, a kada se izreknu neke reči pozivate nekoga na psihijatrijski pregled itd. Molim vas, nemojmo takve reči da koristimo. Kao što je imao pravo ako neko govori o inteligenciji nečijoj itd. Molim vas da obezbedite dostojanstvo Skupštine. Borislav Stefanović ima reč.

Detaljnije

04.08.2014.
Gospodine Đukanoviću, svesni ste da ovde ima svega pomalo, razumete? Rekao sam, ukazao sam da visina tona, kojim neko odgovori, nije razlog za povredu Poslovnika. Prema tome, na vreme sam, odnosno reagovao sam na to i smatram da i ovog puta nije došlo do povrede Poslovnika i možete da se izjasnite u Danu za glasanje. [...]

Detaljnije

04.08.2014.
Gospodine Stefanoviću, ne vidim da je razlog emotivnog govora nečijeg izlaganja razlog za povredu Poslovnika. Znate šta, po tom osnovu ako bi išli strogo gledano, svako od nas bi mogao da se nađe van teme. Znači, to je sada stvar kako ko to posmatra. Nisam shvatio i nisam zaključio da je bio van teme, ali [...]

Detaljnije

04.08.2014.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović, po Poslovniku.

Detaljnije

04.08.2014.
Molim vas Babiću, mislim, ionako ste na redu da govorite, s druge strane, ne vidim, nije ništa posebno, samo je spomenuo Vučića juče da je bio u Novom Sadu, da je obilazio tamo farmu neku. (Aleksandar Martinović, s mesta: Nije bio u Novom Sadu, ali je spomenuta stranka u negativnom kontekstu, izvinite molim vas.) Molim [...]

Detaljnije

04.08.2014.
Hvala. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.

Detaljnije

04.08.2014.
Replika, Borislav Stefanović. Izvolite.

Detaljnije