Konstantin Arsenović (preuzeto sa novosti.rs)

Rođen je 03.06.1940. godine u selu Gornje Košlje, opština Ljubovija, Republika Srbija.
Završio je osnovnu školu, srednje-tehničku školu, Vojnotehničku akademiju, Visoku vojno tehničku akademiju, Komandno-štabnu školu i Školu nacionalne odbrane.
Svoju bogatu radnu karijeru je proveo u JNA i Vojsci Jugoslavije u periodu od 1961-2000. godine.
Obavljao je brojne dužnosti u vojsci, od poslova referenta, načelnika odseka, načelnika odeljenja, načelnika uprave, načelnika sektora pozadine i savetnika načelnika Generalštaba za logistiku.
Bio je nosilac i učesnik razvoja i opremanja naoružanja i vojne opreme -težišno zemaljske artiljerije, izradi normativa, uputstava, pravila i doktrinarnih dokumenata za potrebe tadašnje vojske.
Za svoj rad mnogo puta je pohvaljivan, nagrađivan i odlikovan.
Radnu karijeru u vojsci završio je 2000. godine odlaskom u penziju, u činu general-potpukovnika.
Jedan je od osnivača Partije ujedinjenih penzionera Srbije.
Član je Predsedništva PUPS-a. Bio je narodni poslanik nakon izbora 2008. i 2012.godine. U skupštinskom sazivu  formiranom 2012. obavljao je funkciju potpredsednika Narodne skupštine, a nastavio je da je obavlja i u sazivu od 2014. godine.