252-Milan-Kovacevic_150x0

Rođen 29.1.1962.godine u Rumi.

Osnovnu školu završio u Jarku gde i živi. Pedagošku akademiju završio u Šapcu. Visoko obrazovanje stekao na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Radio u osnovnoj školi „B.P.Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, gde je bio direktor do 2000.godine. Posle toga bio je školski nadzornik i bibliotekar. Za narodnog poslanika Skupštine Repbulike Srbije izabran 2012.godine.

Predsednik je okružnog (Sremskog) i opštinskog (Sremska Mitrovica) odbora SNS. Obavlja  funkciju predsednika Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Član Upravnog odbora i Skupštine Lovačkog saveza Srbije.

Nakon izbora 2012. godine, izabran je za narodnog poslanika, a na tom mestu ostao je sve do 03. juna 2016. godine.

Otac dvoje dece.