Sanda Rašković Ivić

Dr Sanda Rašković Ivić je rođena 8. januara 1956. godine u Zagrebu, kao kćerka dr Jovana Raškovića.

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Šibeniku, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1980. godine. Specijalistički ispit iz psihijatrije položila 1986. godine, poslediplomske studije iz psihoterapije 1989, a 1993. godine doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je mnogih stručnih radova iz oblasti psihijatrije i psihoterapije. Učestvovala je na mnogim kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Član je Svetskog udruženja psihoterapeuta, Srpskog lekarskog društva i humanitarne organizacije Žene pomažu ženama.

Od februara 2001. do februara 2003. bila je republički komesar za izbeglice Republike Srbije. Član je DSS od 2003. godine, a bila je član Saveta DSS i predsednik Odbora za socijalna pitanja, rad i zapošljavanje, kao i član Odbora za evropske integracije, i član Parlamentarne skupštine Centralno-Evropske inicijative. Bila je izabrana je za potpredsednicu DSS na Skupštini DSS 5. juna 2005. godine. Od 2005. do 2011. vršila je funkciju ambasadora Srbije u Italiji. Od 2005. godine bila je i predsednica Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, Komisije za primenu Vojnotehničkog sporazuma i Koordinacionog tela za Jug Srbije.

Na izborima 2012.godine izabrana je za narodnu poslanicu sa liste DSS – Vojislav Koštunica.

Nakoh izbora 2014.godine i debakla DSS na parlamentarnim izborima, 2012.godine je izabrana za predsednicu DSS. U koaliciji sa Dverima, na izborima 24. aprila 2016. godine, vraća se u parlament kao narodna poslanica.

Udata je za akademika Aleksandra Ivića i ima troje dece: kćerku Anu i sinove Dražena i Jovana. Govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Funkcije:

Članica Delegacije u parlamentarnoj skupštini Crnomorske ekonomske saradnje;
Predsednica poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije

Član sledećih skupštinskih odbora:

Arhiva glasanja o zakonima:

Naziv zakona Za Protiv Uzdržan/a Nije glasao/la
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju      
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana      
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje      
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji      
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica      
Pregled svih zakona

Arhiva predloženih zakona:

Najnoviji govori:

06.06.2016.
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, još jednom želim da kažem zašto DSS, odnosno grupa DSS neće glasati za gospođu Maju Gojković. Mi nećemo glasati za gospođu Maju Gojković iz nekoliko razloga. Prvi je, što ona predstavlja kontinuitet jedne loše politike i jednog, jako lošeg vođenja Skupštine, jer je Skupština za vreme njenog mandata [...]

Detaljnije

03.06.2016.
Vidim da je ovde veliki aplauz pao za moju bundu. Ja se zbog moje bunde nikome pravdati neću, jer ja, gospodine Martinoviću, imam 37 godina radnog staža kao lekar specijalista. Drugo, moram da vam kažem da vama koji nemate moralni kredibilitet, valjda će nešto da znači i to da ja neću dopuštati da vi vređate, [...]

Detaljnije

03.06.2016.
Molim vas, moram da kažem, moram da odgovorim na nešto, on je govorio 15 minuta. Što se tiče „Oluje“, vi verujte tzv. hrvatskom tisku nego meni, hvala, na zdravlje i dalje. Što se tiče Srebrenice ja sam više puta to objasnila i rekla sam … (Isključen mikrofon)

Detaljnije

03.06.2016.
Prvo pitanje jeste da smo rekli da na KiM nije bilo izbora. To nismo rekli. Ponavljam, gospođa Maja Gojković je prekršila Ustav jer nije raspisala lokalne izbore na teritoriji AP KiM. Reč je o lokalnim izborima na teritoriji KiM. Nije reč o nečem drugom. Što se tiče Italije, nemojte mi govoriti o mom ambasadorskom mestu, [...]

Detaljnije

03.06.2016.
Moram da kažem da iako smo se mi narodni poslanici iz opozicije pripremili na uvrede, ipak ne mogu da dozvolim da mi jedan politički konvertit drži predavanja o moralnom kredibilitetu. Kada smo kod krađe, hajde da se opsetimo šta je govorio Aleksandar Martinović o krađi mandata SRS 2008. godine, a sada je perjanica SNS, šta [...]

Detaljnije

03.06.2016.
Gospodine predsedavajući, ja mislim da sam se ja i te kako držala dnevnog reda i sve što smo rekla bilo je vezano za izbor predsednika Skupštine, odnosno predsednice Maje Gojković koja je jedini kandidat i koja ovde ima većinu, pa je jasno potpuno da će ona biti izabrana. Ali, ja sam samo dala određene predloge [...]

Detaljnije

03.06.2016.
… drži demokratsku proceduru, nego takođe i što treba da se usaglasi i sa Ustavom Srbije, jer on nije usaglašen. (Veroljub Arsić, s mesta: Po Poslovniku.) Recimo, kao primer neusklađenosti Poslovnika sa Ustavom ja ću navesti ustavno pravo narodnih poslanika da predlažu zakone. „Članom 107. Ustava Srbije propisano je“, citiram, „pravo predlaganja zakona drugih propisa [...]

Detaljnije

03.06.2016.
Ja se vraćam na okvir teme. Znači, moram da kažem samo da će to biti predlog za Anketni odbor. Želim samo da kažem da je nedopustiva sporost, inertnost, indolencija i policije i tužilaštva ukazala na to da će Odbor za kontrolu Službi bezbednosti imati i te kako posla. Mi ćemo tražiti takođe formiranje i tog [...]

Detaljnije

03.06.2016.
Mandatar Vlade i predsednik SNS, majstor inače u zameni teza, po sistemu – držte lopova, želi da ceo anketni odbor i priču o tome svede na noć kada je krađa kulminirala i kada su opozicione stranke došle u RIK. Dame i gospodo, mi smo došli u RIK ni u fantomkama niti smo nogama otvarali vrata. [...]

Detaljnije

03.06.2016.
Mi ćemo ovog puta dati podršku potpredsednicima iako nismo zadovoljni što je SNS dobila tri kandidata, a što su u stvari samo tri kandidata potpredsednici opozicionih stranaka. Naravno, želela bih samo da kažem da i način i ponašanje poslanika iz ovog poslaničkog kluba SNS zaista, evo dok ja govorim, a inače i dok su govorili [...]

Detaljnije