ŽARKO BOGATINOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1964. godine. Živi u Leskovcu.

Diplomirani inženjer poljoprivrede. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu 1990. godine, Fakultet za poljoprivredu u Zemunu.

Obavlja funkciju sekretara Gradskog odbora SNS Leskovac. Dva puta je imenovan, 2008. i 2012. godine za načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine u Leskovcu.

Aktivno učestvuje na projektu izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.

Za narodnog poslanika izabran je 2014. godine. Mandat mu je potvrđen i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 24. aprila 2016. godine.

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Leskovac
  • Leskovac
  • 1964
  • inženjer

Statistika

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Kuburović sa saradnicima, maja 2014. godine Republiku Srbiju su pogodile nezapamćene poplave, koje su prouzrokovale ogromnu materijalnu štetu. Poplavni talas tada je u manjoj meri pogodio i teritoriju grada Leskovca.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji organa gradske vlasti i nadležnih službi na sprovođenju preventivnih mera, izbegnuta je veća katastrofa po stanovništvo i materijalna dobra.

Gradski štab za vanredne situacije grada Leskovca je na osnovu naređenja Republičkog štaba za vanredne situacije, 15. maja 2014. godine, aktivirao sve svoje raspoložive snage i sredstva, radi sprovođenja mera zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva, životinja, materijalnih i kulturnih dobara, za otklanjanje posledica od elementarne nepogode izazvane kišnim padavinama na teritoriji svoje nadležnosti.

U tom periodu, Gradski štab za vanredne situacije, na čelu sa gradonačelnikom Leskovca, dr Goranom Cvetanovićem, zasedao je svakodnevno, uz praćenje stanja, kako na teritoriji grada Leskovca, tako i u Republici Srbiji.

Građani i privredni subjekti grada Leskovca, na poziv gradonačelnika, u velikom broju su se odazvali apelu za donaciju humanitarne pomoći na poplavljenim područjima, tako da je poslato desetak kamiona pomoći u odeći, obući, hemijskim sredstvima, prehrambenim artiklima i vodi.

Na gradskom veću grada Leskovca doneta je odluka da se za poplavljene na području Republike Srbije izdvoji pet miliona dinara iz budžeta grada, kao i 10% iz ličnih dohodaka funkcionera gradskih uprava, a za potrebe grada obezbeđena su sredstva za kupovinu dve velike muljne pumpe i finansijska sredstva za potrebe izvođenja obuke specijalizovane jedinice civilne zaštite za prvu pomoć.

Međutim, najvažnije je to da se oko 160 dobrovoljaca sa područja grada Leskovca odazvalo pozivu za odlazak u ugroženo područje, pre svega u grad Šabac. I naravno, vredno svake pohvale, je društveno odgovorna firma „Bane komerc“ iz sela Kumareva kod Leskovca, koja proizvodi PVC vreće i koja je donirala tih dana 400 hiljada vreća, koje su stigle na odredište, grad Šabac, i time umnogome sprečile vodenu stihiju. Zahvaljujem.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.11.2018.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Stefanoviću sa saradnicima, u cilju što boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova civilne zaštite, grad Leskovac je od 2014. godine preduzeo niz mera i aktivnosti.

Grad Leskovac je doneo odluku o organizaciji, funkcionisanju civilne zaštite, čime je stvoren preduslov za organizovano funkcionisanje i delovanje u vanrednim situacijama. U skladu sa ovom odlukom formiran je gradski štab za vanredne situacije na čelu sa komandantom štaba, gradonačelnikom, dr Goranom Cvetanovićem.

Na teritoriji grada Leskovca imenovani su i poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite za bolje i efikasnije delovanje u slučaju vanredne situacije. Sprovedena je i obuka poverenika civilne zaštite iz oblasti prve pomoći i protivpožarne zaštite, a u planu za 2019. godinu je i pokazna vežba za edukaciju stanovništva iz oblasti civilne zaštite.

U toku je formiranje jedinica civilne zaštite opšte namene, izrađen je četvorogodišnji plan obuke i opremanje jedinica opšte namene, kao i nabavka opreme za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu. Pri gradskom štabu za vanredne situacije formirani su i stručno operativni timovi za izvršavanje specifičnih zadataka zaštite i spasavanja, i to stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od poplava, nesreća na vodi i pod vodom, klizišta i snežnih nanosa, stručno-operativni tim za suzbijanje zaraznih bolesti, stručno-operativni tim za evakuaciju, sklanjanje i zbrinjavanje, stručno-operativni tim za zaštitu, spasavanje od požara, eksplozija i spasavanje tehničko-tehnoloških nesreća, odnosno udesa.

Svake godine se pisanim i elektronskim putem obaveštava stanovništvo o opasnostima i kaznenim odredbama za požare na otvorenom prostoru.

Grad Leskovac je 2014. godine izradio i procenu ugroženosti i elementarnih nepogoda po tada važećoj metodologiji, a trenutno vrši usklađivanje po novoj metodologiji.

Grad Leskovac svake godine izdvaja sredstva za održavanje sistema javnog uzbunjivanja, a od 2014. godine pa do danas izvršen je remont svih električnih sirena za javno uzbunjivanje, čime je ovaj sistem postao efikasniji.

Na kraju, grad Leskovac izdvaja oko šest miliona dinara svake godine za preventivno delovanje, uređenje vodotokova drugog reda, kako bi opasnost od poplava bila svedena na minimum. Zahvaljujem.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

Zahvaljujem predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama.

Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na sprečavanju epidemije zaraznih stočnih bolesti. Zarazne bolesti životinja pojavljuju se u zavisnosti od karakteristike mikroorganizama i mogu se javiti u obliku enzootija, obuhvatajući manja prostranstva i područja ili u obliku epizootija zahvatajući šira geografska prostranstva.

Mogu da izazovu znatne direktne, indirektne zdravstvene, ali i značajne ekonomske štete. Neke od njih, pored znatnih šteta koje se prouzrokuju u stočarstvu, predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi. Neke od ključnih mera za suzbijanje bolesti su rana identifikacija, zabrana kretanja, sprečavanje ilegalnog transporta životinja i uništavanje zaraženih goveda.

Na području grada Leskovca, na poslovima iz programa mera izdavanja uverenja o zdravstvenom stanju životinja, rade veterinarske stanice koje su odgovorne za poslove koje im je Ministarstvo poljoprivrede dodelilo na određenom području, a njihov rad kontroliše Republička veterinarska inspekcija. U slučaju pojave sumnje ili pojave zaraze, Republička veterinarska inspekcija je nadležna za zakonitu primenu pravila za određenu zaraznu bolest, koja ugrožava veći broj životinja u jedno ili više dvorišta, ili na određenoj teritoriji koje se mogu preneti na druge zdrave, prijemljive životinje na određenu zaraznu bolest.

Godine 2014. na području opštine Medveđe u Jablaničkom okrugu pojavila se bolest „plavi jezik“, kataralna groznica, a broj životinja koji je tada uginuo bio je veći od stotinu. Manifestuje se kod stoke tako što im jezik posle ujeda komarca ili krpelja poplavi, posle čega životinje ne mogu da jedu i uginu. Radi se o području koje se nalazi u zoni rizika od širenja bolesti iz Bugarske i Makedonije, gde se započelo sa sprovođenjem serološkim, virusološkim i entomološkim ispitivanjima i opšteg nadzora nad bolesti „plavog jezika“.

Bolest „kvrgave kože“, nodularni dermatitis, na području Jablaničkog okruga pojavila se 16. juna 2016. godine u opštini Medveđa, a poslednji slučaj pojave ove bolesti zabeležen je u opštini Crna Trava 22. jula 2016. godine. Od pet opština u jednom gradu u Jablaničkom okrugu, tri opštine su bile zaražene, Medveđa, Bojnik, Crna Trava, kao i grad Leskovac, a dve opštine, Lebane i Vlasotince, u tom području su bile ugrožene. Ukupan broj goveda na području Jablaničkog okruga tada je bio 24.000 grla, koje je u cilju prevencije veterinarska služba vakcinisala sa 100% uspešnosti u roku od 15 dana i time sprečila dalje širenje bolesti i van Jablaničkog okruga. Bolest „kvrgave kože“ je virusno oboljenje koje se ne može lečiti lekovima, već je prema proceni Ministarstva poljoprivrede jedini vid zaštite suzbijanje insekata koji su prenosioci ove veoma opasne zarazne bolesti.

Na kraju, veterinarske službe koje su doprinele da se dalje širenje zaraze zaustavi, a s tim u vezi sve pohvale veterinarskoj inspekciji, takođe, Jablaničkog okruga u sprečavanju zarazne bolesti, kao i na stručnosti, zalaganju i posvećenosti. Hvala.

Imovinska karta

(Leskovac, 11.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95556.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95556.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39