TANJA TOMAŠEVIĆ DAMNJANOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 1982. godine. Živi u Vršcu.

Po zanimanju je diplomirana pravnica.

Za narodnu poslanicu izabrana je 2014. godine. Mandat joj je potvrđen i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanim 24. aprila 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo za narodne poslanike- pitanja za Vladu

čeka se odgovor 1 mesec i 17 dana i 19 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

čeka se odgovor 3 meseca i 19 dana i 13 sata

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2017.

Hvala. Poštovana predsednice, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici. Danas je pred nama izuzetno značajan Predlog zakona o dualnom obrazovanju, kojim se omogućava sistematičan, racionalan i postepen pristup u uvođenju i razvijanju dualnog obrazovanja, uz sveobuhvatno sagledavanje procesa od početka do kraja školovanja. Takođe, jasno definisan sistem prava i obaveza škole, poslodavaca, učenika, treba da obezbedi uključivanje većeg broja kompanija i škola u novi model praktične nastave, usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede i mogućnost da kompanije dobiju odgovarajuće kadrove, a učenici odgovarajuća znanja, veštine i sposobnosti, čime će se omogućiti brža i lakša zapošljivost mladih.

Važeći Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, uređuje samopraktičnu i profesionalnu praksu, koju škola može da ostvaruje u saradnji sa privrednim društvo, ustanovom, drugom organizacijom ili drugim pravnim licem, ali nisu precizirani uslovi pod kojima ta saradnja treba da se odvija, odnosno pod kojim se obavlja učenje kroz rad u realnom radnom okruženju.

Zato su neophodna precizna zakonska rešenja sa jasno regulisanim pravima i obavezama, koji će povezati interese države, poslodavaca i radnika i učenika, i stručno obrazovanje, staviti u funkciju privrednog rasta, razvoja.

Članom 11. Predloga zakona, taksativno su navedeni uslovi koje poslodavac mora da ispuni, radi izvođenja učenja kroz rad, a koji se odnose na obavljanje delatnosti koja omogućava realizaciju sadržaja učenja kroz rad propisanim odgovarajućim planom i programom, nastave i učenja, prostor, opremu i nastavna sredstva za rad, broj licenciranih upravnika, obezbeđivanje primene mere bezbednosti i zdravlje na radu, proveri ispunjenosti uslova poslodavaca za izvođenje učenja kroz rad, vrši Privredna komora Srbije koja u tom postupku obrazuje komisiju za utvrđivanje uslova, za izvođenja učenja kroz rad. Prisustvo učenika u kompanijama određeno je nastavnim planom i programom.

Dualno obrazovanje zasniva se na obavezi da se svi u ovom procesu rukovode najboljim interesima učenika, u skladu sa principima, kao što su partnerstvo škole i poslodavaca, uspostavljanje socijalnog partnerstva na lokalnom nivou, profesionalnost, etičnost, osiguranje kvaliteta, karijerno vođenje i zapošljivost, dostupnost, relevantnost, prohodnost, celoživotno učenje i pravo izbora i principi jednakih mogućnosti.

Za razliku od naših kolega iz opozicije koji su govorili o tome da je ovaj zakon loš, da je nemoralan, da ćemo njime uvesti robovlasnički sistem i koji kritikuju sve što se dobro radi za ovu zemlju i za građane Srbije, a oni na to imaju najmanje prava, jer svi dobro znamo, a znaju dobro i građani Srbije šta se dešavalo za vreme njihove vladavine, kako su upropastili ovu zemlju i doveli je na ivicu bankrota.

Srpska Napredna stranka, predsednik Aleksandar Vučić smatra da je dualno obrazovanje vrlo važna tema za budućnost Srbije i samim tim brinemo za budućnost ove zemlje i budućnost ovih mladih ljudi.

Mi moramo da promenimo svoje navike, da shvatimo da dok učimo, moramo da radimo, a isto tako i dok radimo, moramo celog života da učimo.

Dualno obrazovanje je neophodno zbog zapošljavanja, rasta BDP, životnog standarda, Evropskih integracija, za sva najvažnija pitanja za koja moramo da damo najbolje rezultate. Izuzetno je važno, jer se ekonomski rast zemlje zasniva na rastu industrije, budući da u industriji se suočavaju sa ogromnim nedostatkom obrazovane radne snage. Dualnim obrazovanjem stiču se kompetencije za brže zapošljavanje mladih ljudi, podstiče se preduzetnički duh kod mladih ljudi.

Dualno obrazovanje, znači suštinsku, dubinsku i stratešku promenu Srbije i SNS će u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona, kao i sve druge predloge. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.10.2017.

Hvala.

Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, danas je savremeno društvo informatičko društvo i zato zaposleni moraju da inoviraju svoja znanja. Znanja stečena na fakultetima i odgovarajućim školama jesu viza za radno mesto, ali je to stečeno znanje neophodno nadograđivati kroz permanentno obrazovanje zaposlenih tokom radnog veka.Zato smatram izuzetno značajnim donošenje zakona o Nacionalnonj akademiji kojim se zapravo osniva Nacionalna akademija za javnu upravu, centralna institucija za stručno usavršavanje u javnoj upravi sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih.Pod stručnim usavršavanjem u smislu ovog zakona podrazumeva se organizovani proces učenja zaposlenih u javnoj upravi, na osnovu opštih i posebnih programa obuke rukovodilaca, a radi sticanja znanja, vrednosti, stavova, sposobnosti i veština usmerenih na podizanje nivoa kompetencija neophodnih za obavljanje poslova iz utvrđenog delokruga i nadležnosti, odnosno poslova javne uprave.

Takođe se kroz obuke zaposlenih, dobijanjem odgovarajućeg sertifikata i ocena na seminara stažiranjem, brine o ljudskim resursima i napredovanju u karijeri na osnovu stečenih bodova. Ono što je značajno i što je novina jeste da će ova edukacija biti obavezna i za najviše funkcionere, ministre, predsednike opština i načelnike.

Akademija će biti osnovana kao posebna organizacija kako bi se osigurala nezavisnost i kontinuitet, a polazeći pre svega od činjenice da delokrug nacionalne akademije jesu stručni i sa njima povezani izvršni poslovi, čija priroda zahteva veću samostalnost od one koju ima organ u sastavu ministarstva. Svakako treba napomenuti da će ona biti pod nadzorom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Zakonom se takođe predviđa da nacionalna akademija ima posebna stručna tela i to Programski savet i stalne programske komisije. Programski savet jeste osnovno stručno telo nacionalne akademije, koje razmatra, utvrđuje i daje mišljenje, inicijative i drugo o najvažnijim stručnim pitanjima iz delokruga nacionalne akademije.

Stalne programske komisije, obrazuju se prema osnovnim tematskim oblastima programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, radi usmeravanja razvoja tematskih oblasti i predlaganja njihovog unapređenja u skladu sa utvrđenim potrebama za stručnim usavršavanjem. Imaju svrhu da rad nacionalne akademije učine efikasnijim, budući da su njihovi zadaci usmereni na pripremna, tekuća ili operativna pitanja.

Ciljevi koji će se postići ovim zakonom jesu dalje unapređenje javne uprave, u skladu sa principima evropskog administrativnog prostora, odnosno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluge građanima i privrednim subjektima, dakle profesionalna i ljubazna javna uprava kako na lokalnom, tako i republičkom nivou.

Stvaranje takve javne uprave u Republici Srbiji, koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana, jer svi ćemo se složiti da nema uspešnog rasta bez jake javne uprave, zato ću ja u Danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona, kao i druga dva predloga koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2016.

Hvala predsedavajući.

Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, naime u ovom amandmanu traži se da se u članu 7. Predloga zakona brišu reči – koji su završili specijalizovanu obuku, uz obrazloženje da se obuka poverava trećerazrednim ustanovama koje se u praksi nisu ni afirmisale ni potvrdile kao obrazovne ustanove.

Članom 27. Predloga zakona propisano je da specijalizovanu obuku za javne tužioce, zamenike javnih tužioca i sudije sprovodi Pravosudna akademija, a za policijske službenike obuku sprovodi Kriminalističko policijska akademija. Kriminalističko policijska akademija je u skladu sa savremenim zahtevima i potrebama struke, osnovana odlukom Vlade Republike Srbije 7. jula 2016. godine, kao samostalna visoko školska ustanova za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa za potrebe policijskog obrazovanja, kao i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja od značaja za kriminalističko policijske bezbedonosne poslove.

Pravosudna akademija osnovana je kao ustanova koja obavlja delatnosti radi obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih Zakonom o Pravosudnoj akademiji, a od značaja za pravosudni sistem Republike Srbije. Tako da ne znam na šta se mislilo kada se u predlogu ovog amandman reklo – trećerazredne ustanove.

Zato podržavam stav Vlade da se ovaj amandman odbije, jer su upravo ove specijalizovane obuke još jedan od uslova da se žrtva zaštiti i da se nasilje delotvorno spreči. Tako da, smatram da predlaganje ovog amandmana ne stoji namera da se poboljša tekst Predloga zakona, već isključivo malicioznost njihovih predlagača. Hvala.

Imovinska karta

(Vršac, 26.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 97000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 02.03.2017, 16:02