ŽARKO BOGATINOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1964. godine. Živi u Leskovcu.

Diplomirani inženjer poljoprivrede. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu 1990. godine, Fakultet za poljoprivredu u Zemunu.

Obavlja funkciju sekretara Gradskog odbora SNS Leskovac. Dva puta je imenovan, 2008. i 2012. godine za načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine u Leskovcu.

Aktivno učestvuje na projektu izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.

Za narodnog poslanika izabran je 2014. godine. Mandat mu je potvrđen i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 24. aprila 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo za narodne poslanike - Pitanja za Vladu

čeka se odgovor 1 mesec i 16 dana i 8 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 3 meseca i 18 dana i 6 sati

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2017.

Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, poštovani ministre Šarčeviću sa saradnicima, SNS i njeni koalicioni partneri od samog početka preuzimanja odgovornosti u Vladi spremno se suočavaju sa svim izazovima sa ciljem da obezbede prosperitet Srbije i našem narodu.

Predsednik države, Aleksandar Vučić i kao premijer Vlade, isticao je važnost dualnog obrazovanja. Izvršene su analize efekata propisa Predloga zakona o dualnom obrazovanju. Analiza je pokazala i definisala probleme koje zakon treba da reši, zatim željene ciljeve donošenja zakona i utvrđeno je da je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema.

Lokalna samouprava odakle dolazim, grad Leskovac i gradonačelnik, dr Goran Cvetanović, prepoznali su neophodnost i benefite učenja kroz rad kod poslodavaca i podržali su i ohrabrivali direktore stručnih škola da uspostavljaju kooperativnost sa privredom.

Zahvaljujući Vladi Republike Srbije, Nemačkoj vladi, srpsko-nemačkoj saradnji, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i projektu reforma srednjeg stručnog obrazovanja, koji se implementira preko nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u Leskovcu, u školi za tekstil i dizajn, od 2013. godine bio je angažovan ekspert iz Nemačke koji je pomagao da se uspostavi saradnja sa privredom. Preko ovog projekta, direktor, stručni saradnici, nastavnici, učenici imali su mogućnost da se upoznaju sa dualnim obrazovanjem u Nemačkoj, da uspostave partnerske odnose sa školama iz drugih zemalja i da prate tehnološki razvoj, te da posete sajmove tekstila i tekstilnih mašina u Milanu i Istanbulu, kao i da učestvuju u izradi i izmeni nastavnog plana i programa usklađenog sa potrebama privrede.

U kompaniji „Falke“ u Leskovcu je već četiri generacije učenika koji su učeći kroz rad u realnom radnom okruženju na časovima praktične nastave, posle završetka školovanja dobili svoja radna mesta, a u kompaniji „Autostop Interiors“ tri generacije učenika je na isti način, sa 18 godina, dobilo radna mesta. Učenici dobijaju finansijsku naknadu za učenje kroz rad u ovim kompanijama. Saradnja je obostrana i odlučno uređena. Prati se realizacija nastavnih planova i programa. Instruktori, mentori u kompanijama redovno obaveštavaju školu postignućima i napredovanju učenika kroz matricu učenika i u stalnom su kontaktu sa nastavnicima praktične nastave.

Pored toga, Nemačka vlada je opremila konferencijsku radionicu šivaćim mašinama i kompletno sanirala i opremila trening centar u školi za tekstil i dizajn, a kompanija „Falke“ je donirala dva automata za izradu čarapa. Škola je imala punu podršku lokalne samouprave i otvaranje trening centra je bilo od velike važnosti za grad Leskovac. Te u prisustvu predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije, predstavnika nemačke ambasade i GIZ-a, kao i privrednika, gradonačelnik dr Goran Cvetanović otvorio ovu, po najvećim standardima, opremljenu radionicu.

Danas osam kompanija „Falke“, „Autostop Interiors“, „DŽins“ i „Dic“, „Lola“, „Trikoteks“ sa ovom školom ima ugovore o sprovođenju praktične nastave i stipendiranju učenika. Od ove godine, odličnu saradnju ima i Tehnička škola u Vlasotincu, takođe u projektu Nemačke vlade koji se implementira preko GIZ-a, a čime je uključeno pet kompanija.

Poštovani ministre, jeftina radna snaga, koju u žargonu zluradi jezici tako nazivaju, se proizvodi u sistemu obrazovanja u kojima se mladima ne daje šansa da staknu kvalitet znanja koji je usklađen sa savremenim tehničko-tehnološkim razvojem, koji mladima treba da ponudi bolju zapošljivost. Zato je zakon o dualnom obrazovanju najveći iskorak među zakonima koje donosi Ministarstvo prosvete u pozitivnom pogledu, jer će se mladima omogućiti učenje na dva mesta, odnosno da svoje teorijska znanja mogu funkcionalno da kroz učenje, kroz rad u kompanijama, provere i primere.

Kvalitet njihovog znanja koji stiču na ovaj način daje im šansu da se brzo zaposle, a i da kao stručnjaci biraju uslove za svoje zapošljavanje. Ozbiljnoj privredi, kao što postaje srpska privreda, ne treba jeftina i nestručna radna snaga, nego mladi, kreativni, obrazovani i inovativni ljudi, koji će taj sistem u budućnosti Srbije unapređivati.

Kao što znamo, otvaranjem novih kompanija na savremenim tehnologijama, srpska privreda svaki dan napreduje i to daje mogućnost mladima da osveženim funkcionalnim znanjima kroz dualni sistem obrazovanja odgovore na te izazove i čine tu privredu u budućnosti održivom.

Ovim zakonom, kojim se unapređuje deo sistema srednjeg stručnog obrazovanja, donesene su jasne odluke o pravima, obavezama i odgovornostima svih zainteresovanih strana, u cilju unapređenja kvaliteta znanja naših mladih, kao i poštovanje njihovih prava koja su ovim zakonom kroz načela i ciljeve jasno definisana.

Mladi kroz ovaj sistem više neće pasivno posmatrati vrlo ozbiljne proizvodne procese u kompanijama, nego će svojim aktivnim učešćem, uz licenciranog instruktora i nastavnika praktične nastave, aktivno učestvovati u učenju kroz rad i sticanje svojih znanja. U kompanijama 21. vek donosi pametne mašine, a mladi kroz ovaj zakon imaju priliku da tim savremenim procesima, kroz projektovanje i programiranje, rukovode.

Svi oni koji misle da deca kroz dualno obrazovanje rade proste operacije na zastarelim mašinama, dokazuju da nikada nisu ušli u savremene domaće i strane kompanije koje posluju u Srbiji, a samim tim i da pokušavaju da zaustave obrazovni razvoj naših mladih, kao i njihov opstanak u Srbiji.

Pored svega navedeno, ovim zakonom mladi će imati prilike da se zaposle u svojoj zemlji, kao i da temeljno i uspešno grade njenu budućnost.

Poštovani ministre Šarčeviću, zahvaljujem se vama za kreiranje ovakvog zakona, a posebno pomoćnici ministra za dualno obrazovanje na požrtvovanosti koju ste uložili na ovom ozbiljnom zadatku, koji je dao rezultat u vidu popunjenosti svih mesta za dualno obrazovne profile ove godine u školskom sistemu.

Naravno, u danu za glasanje podržaću svojim glasom predlog ovog zakona. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.08.2017.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani ministre Nedimoviću sa saradnicima, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu direktno se uređuje planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa za Republiku Srbiju.

Predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđa uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. Državljanin članice EU poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije može steći u pravnom poslu uz naknadu ili bez naknade pod uslovom da je najmanje 10 godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta i da predmetno zemljište obrađuje najmanje tri godine uz naknadu ili bez naknade.

Takođe, određeno je da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu bez prekida najmanje 10 godina u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda u ruralni razvoj, kao i da u vlasništvu ima mehanizaciju i opremu za obnavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Predmet pravnog posla može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini, ako nije u skladu sa poslednjim zakonom određeno, kao građevinsko zemljište, ako ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima, ne pripada ili se ne graniči sa strateškim vojnim kompleksima i zaštitnim zonama.

Državljanin članica EU poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije može steći najviše do dva hektara, ako su ispunjeni svi uslovi propisani predmetnim zakonom. Odredbe se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine, jer se vrši u skladu sa zakonima koji se uređuju vraćanjem i oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog komisije. Komisiju obrazuje zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno primenjuje uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

Usvajanjem zakona o izmeni i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu utvrdiće se posebni uslovi kada je reč o prodaji zemlje i štitiće se interesi Republike Srbije.

Poštovani ministre Nedimoviću, grad Leskovac na čelu sa gradonačelnikom dr Goranom Cvetanovićem vodi veoma aktivnu i odgovornu poljoprivrednu politiku. U skladu sa pozitivnim propisima, pre svega sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, grad Leskovac je među prvima počeo sa redovnom izradom godišnjih programa u državnoj svojini. Na osnovu izgrađenih programa uspešno i uredno sprovodi postupak izdavanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini putem javnog nadmetanja.

Na teritoriji grada Leskovca, koje je jedna od najrazuđenijih u Srbiji, ima 144 katastarskih opština sa oko 13.000 poljoprivrednih katastarskih parcela u državnoj svojini zbog čega je izrada i sprovođenje programa veoma obilan posao. Do sada je izdato površine od 899 hektara, sklopljeno 98 ugovora i ukupan iznos godišnje zakupnine iznosi oko 89.000 evra.

Grad Leskovac je u 2014, 2015. i 2016. godini u svojinskom učešću, u zavisnosti od projekta ili vrste podsticaja, i do 70% od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede realizovao sledeće projekte: sanaciju i uređenje atarskih puteva, komasacija zemljišta, krčenje starih zasada. Po konkursu za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini na teritoriji Republike Srbije grad Leskovac je konkurisao kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pet projekata. Četiri projekta je odlukama odobreno od strane resornog ministarstva i potpisani su ugovori o dodeli novčanih sredstava.

Potpisani su ugovori o korišćenju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom četiri projekta, izgradnja i sanacija poljskih puteva na komasacionom području, investicioni radovi na komasaciji, izgradnja kanalske mreže za odvodnjavanje, investicioni radovi u komasaciji, krčenje starih zasada na komasacionom području i geodetsko-tehnički radovi u komasaciji na komasacionom području u dve katastarske opštine.

Takođe, grad Leskovac je ove godine konkurisao prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i projektom uređenja, revitalizacije nekategorisanih poljskih puteva na području grada Leskovca odobrena su sredstva za finansiranje ovog projekta i potpisivanje ugovora se očekuje.

Svake godine, na kraju, a uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog ministarstva, grad Leskovac izrađuje program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Na osnovu programa budžetski Fond za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca raspisuje konkurs za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji grada Leskovca.

Na kraju, za period od 2013. do 2017. godine, nema podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji. Iz gradske kase grada Leskovca izdvojeno je 125 miliona dinara.

Poštovani ministre Nedimoviću, sve ovo što sam naveo u diskusiji jasno ukazuje na jednu dobru i kvalitetnu saradnju grada Leskovca, lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kada lokalna samouprava ima energiju, znanje i kapacitete, kao što ima grad Leskovac, naravno da vaše ministarstvo to prepoznaje i ostvaruje se dobra poljoprivredna praksa, a sve u cilju proizvodnje zdrave i kvalitetne hrane i, naravno, poboljšanja boljeg i kvalitetnijeg života poljoprivrednih proizvođača.

Kao diplomirani inženjer poljoprivrede i član Odbora za poljoprivredu, podržavam vaš rad, gospodine ministre, i rad vašeg ministarstva. U danu za glasanje ću podržati izmenu i dopunu ovog zakona. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 13.12.2016.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, poštovani ministre Nedimoviću sa saradnicima.
Vlada Republike Srbije i premijer Aleksandar Vučić nosioci su promena koje su neophodne za rešavanje izazova sa kojima se suočava celokupna poljoprivreda Srbije. Svesni činjenice da su promene neophodne, kako bi se poboljšali ekonomski efekti poljoprivedno-prehrambenog sektora, položaj poljoprivrednika, preduzetnika, i celog seoskog stanovništva, Vlada Republike Srbije se odlučila za Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Predlog Zakona potrebno je usvojiti po hitnom postupku, kako bismo već, na početku 2017. godine, imali ne samo zakon, već i predzakonsku regulativu, kojom će biti jasno definisane mere agrarne politike. Poljoprivredni proizvođači će imati mogućnost da budu blagovremeno upoznati sa planiranim merama agrarne politike za narednu godinu i na osnovu toga moći će da planiraju svoju proizvodnju već krajem januara.
Izmenama se takođe propisuju i vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja, koje obuhvataju podršku u cilju unapređenja tržišnog poslovanja, dostizanja standarda kvaliteta, unapređene konkurentnosti poljoprivednih gazdinstava, očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa, unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima. Istovremeno, omogućava lokalnim učesnicima ruralnog razvoja, da dugoročno poboljšavaju potencijale svojih lokalnih sredina kroz izradu i podršku u sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja.
Pruža se i mogućnost za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovatnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Daje se podrška pružanjem saveta poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.
Predlog je izmena člana 36 kojim se predviđa da unapređenje konkurentnosti obuhvati podsticaj za investiciju, fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, program za podršku investicijama za biljnu i stočarsku proizvodnju, uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivede, investicije, preradu i marketing poljoprivednih i prehrambenih proizvoda i upravljanje rizicima. Na primer, do sada sa teritorije grada Leskovca, odakle dolazim, u proseku se godišnje podnese oko 4.000 zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju, đubrivo, opremu i mehanizaciju, za voćarsku, vinogradsku, plasteničku i stočarsku proizvodnju.
Individualni poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Leskovca su ostvarili pravo na podsticaj u poljoprivedi koja je konkursom za dodelu posebnih sredstava omogućio grad Leskovac. Time je dokazao kabinet gradonačelnika dr Gorana Cvetanovića da vodi jednu aktivnu poljoprivrednu politiku. Tako je iz gradske kase za period od 2013. do 2016. godine, a na ime podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji izdvojeno preko sto miliona dinara.
Ovakve izmene pružiće mogućnost većeg investiranja u poljoprivrednu proizvodnju. Istovremeno će dati punu podršku osnivanju poljoprivrednih udruženja, čime će se povećati konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu, ekonomičnost, proizvodnja ujedno i poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i bolja zaštita životne sredine.
Izmenom člana 39. između ostalih podsticaja, predviđeni su i podsticaji za podršku mladima u ruralnim područjima što je veoma značajno za stvaranje pozitivnog ambijenta za opstanak mladih na selu. Investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture idu u prilog unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Grad Leskovac je u 2014, 2015. i 2016. godini uz finansijsko učešće Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ostvario tri veoma bitna projekta, a ministarstvo je učestvovalo u nekim projektima i do 70%.
Prvo, sanacija uređenja atarskih puteva, ovim projektom od 144 naseljenih mesta obuhvaćeno je 75, vrednost projekta na tri godine 42 miliona dinara, a ukupno je sanirano 140 kilometara atarskih puteva. Ministarstvo je pomoglo grad u 2014. godini sa 60%, u 2015. sa 50% vrednosti projekta, a u 2016. godini sa 47 od vrednosti projekta.
Drugi projekat komosacija zemljišta, ovim projektom obuhvaćeno je 1100 hektara u tri naseljena mesta. Vrednost projekta 22 miliona dinara. Projekat je sprovođen 2014, 2015. i 2016. godine. Ministarstvo je uzelo učešće sa 70% od ukupno uloženih sredstava. Realizacija projekta ostvarena je sa 81%. Krčenje starih zasada, kvantažni zasadi vinove loze i voćni zasadi. Ovim projektom obuhvaćeno je 165 hektara u tri naseljena mesta, a vrednost projekta je 29 miliona dinara. Ministarstvo je učestvovalo sa 70% uloženih sredstava. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta je uspešno obuhvaćena geodetskim radovima je 165 hektara.
Na kraju, ovim Predlogom zakona, menjaju se i kaznene odredbe. One su neophodne radi sprečavanja nenamenskog korišćenja, otuđivanja podsticaja, a sa ciljem zaštite poljoprivrednih proizvođača koji ulažu u poljoprivrednu proizvodnju i koji žive od poljoprivrede. Izmenama i dopunama ovog zakona jasno se definišu dužnosti korisnika podsticajnih sredstava i preciziraju odredbe koje se odnose na vraćanje novčanih sredstava u slučaju kada korisnik nije u potpunosti ispuni sve dužnosti, što je sasvim razumljivo, jer se radi o namenskim sredstvima.
Zato mogu sa zadovoljstvom da kažem da će poslanička grupa SNS podržati ovaj predlog zakona u danu za glasanje. Hvala.

Imovinska karta

(Leskovac, 11.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95556.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95556.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 03.03.2017, 15:48