VJERICA RADETA

Srpska radikalna stranka

Rođena 15. oktobra 1955. godine u Livnu (Bosna i Hercegovina). Živi u Zemunu, Beograd.

Po zanimanju je diplomirani pravnik. Bila je narodna poslanica u Narodnoj skupštini od 2003. do 2008.godine. Član predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke.

Bila je sekretar SO Zemun, a kasnije i kao zamenica ministra pravde u vladi Mirka Marjanovića.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

Osnovne informacije

Statistika

  • 225
  • 0
  • 427
  • 1
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo za narodne poslanike- pitanja za Vladu

čeka se odgovor 27 dana i 19 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 21.11.2017.

Vi ste jedan ozbiljan zakon pokušali da neozbiljno menjate, zapravo, menjate samo tri člana zakona. Nije dobro i stav SRS je da nikada nije dobro da se rade izmene i dopune zakona uvek kada se nešto stvarno menja u zakonu, to podrazumeva da treba ceo zakon malo da se pročešlja, pa da se donose zakoni na neki duži period.

Evo, ovaj zakon ste doneli 2014. godine, pa menjali 2015. godine, pa menjate sada opet. To znači da niste uradili dobar predlog. A, stav SRS smo izrazili na taj način što smo predložili da se briše svaki od ova tri predložena člana i na taj način vam poručujemo da treba ovaj Predlog izmena i dopuna Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva zapravo da povučete i da predložite jedan potpuno nov zakon o kojem bismo vrlo rado raspravljali i na kraju odlučivali.

Pitanje je, kada je u pitanju ovaj član 1. čije brisanje se ovde traži, da li je ovaj član regulisan, da li je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, jer pitanje ko je rukovodilac podacima je zapravo regulisano tim zakonom i nema potrebe da se to na ovaj način prenosi i u ovaj zakon koji mora da se uklopi sa tim. Isto, i kada je u pitanju prekršaj u ovom drugom članu, dakle, niste uradili ništa spektakularno i ništa se neće promeniti značajno u ovoj oblasti tako što ste predložili i što će skupštinska većina prihvatiti i usvojiti ove vaše izmene zakona.Ovo je samo jedan u nizu predloga, završavam, Arsiću, sa kojima će se dičiti i članovi Vlade i članovi skupštinske većine. Vama je važno da kažete – evo, još jedan zakon smo doneli, a zapravo ovim zakonom ništa suštinski u oblasti zdravstva nije promenjeno. Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 21.11.2017.

Da, kolega nije dobro protumačio ono što sam govorila u obrazloženju ovog amandmana. Očigledno da je on govorio na osnovu te rasprave i zaista je nejasno kakva je to reforma u pitanju i šta se to stručno i epohalno reformiše ovim zakonom.Razumem da ste vi hteli ovo da promenite i razumem da će to da se glasa, ali nazvati ovo nekom epohalnom reformom, nekim napretkom tehnološkim itd, to jednostavno nije tačno.

Bez obzira što se ovde radi o stručnom zakonu, narodni poslanici se svakako pripremaju za raspravu o svakom zakonu i onaj ko ozbiljno radi ovaj posao u stanju je da raspravlja i o tom stručnom zakonu. Mi kada govorimo o predlogu zakona iz oblasti zdravstva, naravno, znamo da ne možemo ni da operišemo, ni da propisujemo lekove, ni da utvrđujemo dijagnoze itd, ali zakon je nešto što se donosi u Narodnoj skupštini i ne može da se smatra usko stručnim. Za vas iz Vlade da, ali u Narodnoj skupštini svakako ne. Zato ne znači da neko samo zato što je lekar, doktor medicine ili neki specijalista itd. može bolje da zna šta govori ovaj Predlog zakona.Naprotiv, konkretno ovaj Predlog zakona nema veze sa medicinom, ima veze sa pravom, sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Ovo jeste materija o kojoj prevashodno treba da govore diplomirani pravnici i mi zato i govorimo na ovaj način, mi vam objašnjavamo da ste vi potrošili neko vreme da ovo uradite, da ćemo potrošiti vreme i u Narodnoj skupštini, a da suštinski ništa nećete promeniti, pogotovo ne, kako kolega kaže, on je za sve što predstavlja reformu, napredak. I mi smo za napredak u zdravstvu, u svakom smislu, ali to sa tri člana nekog zakona ne ide. Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 21.11.2017.

Pošto je ovo poslednji član i poslednji amandman, očekujem da će ministar da nas udostoji odgovora zašto je bilo hitno da se ovaj predlog stavi na dnevni red po hitnom postupku i zbog čega je neophodno da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“?

Kakva vas je muka na to naterala? U obrazloženju ste napisali, zbog svega navedenog, da ne čitam šta je navedeno, odnosno zbog činjenice da uređenje ove materije na predloženi način može sprečiti nesagledive posledice po najelementarnija ljudska prava građana, kao što su pravo na privatnost, pravo na zaštitu podataka o ličnosti, na bezbednost itd, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku i njegovo stupanje na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Sada se postavlja jedno vrlo logično pitanje – ako ovo nije regulisano od 2014. godine do danas, da li je bilo tih posledica? Ako ih je bilo, koje su to posledice? Ako je neko odgovoran što je došlo do tih posledica, ko je odgovoran? Zašto nas niste kao Narodnu skupštinu informisali o tome i rekli nam evo, mi nismo radili u ovom delu od 2014. godine ništa i zato je u međuvremenu nastupilo to što je nastupilo, ali da nam kažete šta je to nastupilo, pa onda da imamo razumevanje i da kažemo dobro, možemo da razgovaramo o tome?Dakle, ovo je nešto što je samo reda radi predloženo Narodnoj skupštini.

Imovinska karta

(Zemun, 27.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (Potpredsednik narodne skupštine) Republika Mesečno 114000.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzioner) Republika Mesečno 59000.00 RSD 15.12.2016 -
Poslednji put ažurirano: 08.03.2017, 11:37