SANDRA BOŽIĆ

Srpska napredna stranka

Narodna poslanica Sandra Božić rođena je 1979. godine.

Po zanimanju je diplomirana politikološkinja.

Na sednici, 6.3.2018. potvrđen joj je mandat narodne poslanice.

Osnovne informacije

Statistika

  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, govoreći o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine sasvim sigurno je da smo svesni situacije i položaja u kojem se Srbija nalazi, kako u regionu, tako i u svetu. Koliko god se trudili da napravimo progres i napredak u ovoj oblasti, shvatamo da naši napori zaista moraju biti veći i da moramo raditi mnogo brže.

Oblast zaštite životne sredine je široka i kompleksna i sve ono što moramo, pre svega kao građani da razumemo, ali i da primenimo u praksi, mora biti usađeno u naše vaspitanje, naravno i osnovno obrazovanje. Zato je od najvećeg značaja u ovaj proces uključiti sve segmente društva i pre svega vaspitavati naciju, a ujedno i uporedo praviti zakonske norme i okvire kojima ćemo se približavati svetskim standardima.

Evropska unija posebnu pažnju poklanja pitanju borbe protiv klimatskih promena i za ovu, praktično, političku oblast izdvaja oko 20% budžeta Unije i to u periodu 2014. godine do 2020. godine. Osnovni postulati na koje se EU oslanja kada govorimo o Poglavlju 27. upravo se odnose na borbu protiv klimatskih promena i na tri postulata, na koje ja zaista ovim putem želim da skrenem pažnju, a u daljem izlaganju obrazložiću i zašto. To su dekarbonizacija, odnosno smanjenje potrošnje fosilnog goriva i zapravo smanjenje energetske zavisnosti EU, zatim povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost. Dugoročni cilj EU je upravo kroz smanjenje emisija gasova staklene bašte, smanjenje do 95% do 2050. godine, što je značajno i za nas.

Upravo iz ovog razloga i u skladu sa prethodno iznetim, želim da vam prenesem primer dobre prakse i na taj način skrenem pažnju da zaista postoje projekti u Srbiji koji se oslanjaju na ova tri postulata i uspešno su sprovedeni. Zapravo, primer dolazi iz grada čiji je imperativ, zaista najozbiljniji, čini mi, se u Republici Srbiji, kada je u pitanju zaštita životne sredine, a to je grad Pančevo iz koga dolazim.

Zajedno, lokalna samouprava grada Pančeva i Javno komunalno preduzeće „Grejanje“, odnosno toplana iz tog grada, implementirali su Projekat „Banatsko sunce za sve“ ili u izvornom značenju „Banat sun for all“, koji je finansiran iz fondova EU kroz IPA program prekogranične saradnje Srbija-Rumunija, a njegova realizacija završena je u decembru 2016. godine. S obzirom da smo sada u 2018. godini, zaista smo imali čitavu 2017. godinu i 2018. godinu, koja je ispred nas, kako bismo merili efekte i rezultate tog projekta, što nas i dovodi u situaciju, odnosno u ovom slučaju mene, da zaista sa ponosom mogu da pričam o rezultatima ovog projekta.

Cilj ovog projekta je bilo poboljšanje i modernizacije sistema grejanja, zapravo pripreme sanitarne tople vode, koja u toplani u Pančevu ovu uslugu koristi negde oko 3.000 korisnika, barem je projektovana za 3.000 korisnika, ali je zbog problema koji su nastali zbog, da kažem, cene energenata kroz neka prošla vremena, korisnici su se zaista sa mreže, da kažem, eto, tako žargonski „skidali“ i Pančevo u ovom trenutku negde oko 2.200 korisnika ima koji koriste sanitarnu toplu vodu. Da ne pričam o tome da im je posebno problematično da koriste druge izvore energije zbog načina na koje je čitavo naselje projektovano. Iz tog razloga i ovaj projekat je jako važan.

Posebno se osvrćemo na korišćenje obnovljivih izvora energije i na taj način i podizanje energetske efikasnosti čitavog ovog sistema toplane. U konkretnom slučaju o kojem govorim, postavljeno je solarno polje na površini od 906 metara kvadratnih u krugu toplane Kotež, gde je postavljeno preko 600 solarnih panela koji su po svojoj snazi, po veličini, a vrlo specifični i po svojoj nameni, jedinstveni na teritoriji jugoistočne Evrope i mislim da zaista možemo kao primer dobre prakse, a jeste i bio pilot projekat, da se ponosimo ovim projektom i da zaista u buduće koristimo sve ove rezultate i iskustva do kojih je tim, koji je ovaj projekat izneo i implementirao na dalje, možemo i meriti što je jako važno.

Dakle, pored finansijske uštede, jer iz ovog mog prethodnog izlaganja napomenula sam da je finansijski trošak za ovakav vid usluge koje Javno komunalno preduzeće „Grejanje“ pružalo, godišnji gubitak bio 200.000 evra, što je sada u ovom slučaju smanjeno, jer smo uspeli da potrošnju sa 49% gasa smanjimo, a samim tim uzročno-posledično smanjili smo emisiju štetnih gasova, odnosno ugljen dioksida u ovom slučaju, što je zapravo i bio prvenstveni cilj ovog projekta.

Moram da napomenem da je projekat finansiran sa rezervne liste projekta. Osnovni uslov u izmenjenim okolnostima, koji su zatekli Odluku grada Pančeva, da li će se ovaj projekat implementirati ili ne, jeste da je rok za implementaciju projekta smanjen sa 24 meseca na 12 meseci što je, da kažem, bilo prilično otežavajuće, ali na svu sreću projektni tim je imao dovoljno hrabrosti i znanja da uđe u koštac i da se upusti u ovaj projekat i pored tih okolnosti koje su zaista bile, da kažem, u tom trenutku su izgledale neverovatne za implementaciju.

Međutim, da bismo sve ovo i govorili, o ovakvoj vrsti rezultata kroz lokalne samouprave, i da bi konkurisali za sredstva i na svim fondovima koji su nam, da kažem, na raspolaganju, vi ste pričali o tome i u načelnoj raspravi, moramo zaista da imamo gotove projekte, tehničku dokumentaciju. To je ono što nam zaista fali i ja vas molim da prosto budžet u tom smislu, za sledeću godinu, usmerite ka tom cilju. Ali, uslov svih uslova, rekla bih, da je ipak naša svest, a ovim i ovakvim projektima pokazujemo zrelost i ozbiljnost u tendenciji da se uhvatimo ozbiljno u koštac sa problemima zaštite životne sredine i da na njih odgovorimo na najrelevantniji mogući način, a pre svega radeći u interesu budućih generacija. Zahvaljujem.

Deseto vanredno zasedanje , 28.09.2018.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministri i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, u okviru sveobuhvatne rasprave koju smo imali priliku da čujemo ovih dana o Predlogu novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čuli smo i razloge za donošenje izmena i dopuna ovog zakona, koji proizilazi iz potrebe daljeg uređivanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a u okviru započete reforme ovog sistema.

Zahvaljujući efikasno vođenoj ekonomiji i stabilnosti svih parametara monetarne politike, kao što su suficit treću godinu za redom, inflacija koja je ispod 2%, smanjenom javnom dugu, smanjenju nezaposlenosti ispod 12%, što predstavlja istorijski minimum u poslednjih 25 godina, mi smo danas u situaciji da nadalje reformišemo penzioni sistem i omogućimo našim najstarijim sugrađanima povećanje penzija.

Za ovako dobre ekonomske rezultate i pokazatelje upravo je Vlada Republike Srbije, a posebno predsednik Srbije Aleksandar Vučić najzahvalniji penzionerima koji su podneli najveći teret fiskalne konsolidacije i neophodnih restriktivnih mera i reformi. Osnovni cilj reformi ovog sistema je stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema koja će obezbediti pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera, što u prethodnom periodu nismo imali.

Nepovoljan odnos broja osiguranika i broja penzionera i stalni trend pogoršanja ovog odnosa doveli su do deficita u poslovanju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a povećanje penzija je bio instrument u predizbornim igrama Demokratske stranke, koja je na taj način ozbiljno ugrozila i opustošila budžet Republike Srbije, ostavljajući neizvesnom isplatu penzija, ali i plata. Prethodni sistem nije bio prilagođen promenama u demografskom kretanju društva i bio je preizdašan u odnosu na ekonomske mogućnosti države, u najvećoj meri to se odnosi na previše i neopravdano ostvarenih prava na invalidsku penziju, iz čega je proizašla pošast sa kojom smo se takođe u prethodnom periodu izborili, a nasledili kao gorući problem, a to je korupcija u zdravstvu.

U cilju iznalaženja rešenja kojim će se postići pravilnost unutar sistema, ali i sama održivost istog, zahtevala je restriktivnije izmene zakona u 2014. godini.

(Predsedavajući: Privodite kraju, koleginice Božić.)

Restriktivnost tog zakona je bila neophodna jer je činila sastavni deo paketa mera finansijske konsolidacije koje su dale pozitivne rezultate. Nadalje, do dostizanja finansijske održivosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja penzije će se usklađivati prema propisima kojima se uređuje budžet…

(Isključen mikrofon.)

Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, kolege poslanici, poštovani građani Srbije, prateći ovih nekoliko dana raspravu u načelu o izmenama i dopunama Zakona o PIO, ne mogu a da ne prokomentarišem u okviru svog amandmana da predstavnici ideološki i politički nakaznog saveza sklopljenog radi prevencije pojedinačnog izumiranja sa političke scene Srbije, pokušavaju građanima, posebno penzionerima, da poruče da bi trebalo zaboraviti vreme u kojem su oni vladali, prekrajajući činjenice tako nam bliske prošlosti i pokušavajući da utiču ne kolektivno pamćenje građana. Udružene i osvedočene secikese, mi bismo rado kao i građani da zaboravimo period prošlosti u kojem ste vi vladali, period obeležen lopovlukom, kriminalom i korupcijom, jer trebalo nam je mnogo odricanja koje su upravo penzioneri u najvećoj meri podneli kako bismo Srbiju vratili iz dužničkog ropstva u kojem ste je ostavili, sprečili smo bankrot i deficit u budžetu i konačno smanjili javni dug.

To ste nam, udružene secikese vi ostavili, a sada pokušavate javnost svojim jeftinim političkim pamfletima da naterate da zaboravi zatvorene fabrike, 400 hiljada ljudi koji su ostali bez posla, ne isplaćene plate i zakasnele penzije. Ne razumem onda kako imate obraza da sedite preko puta, mada vas nešto ne vidim u sali, vređate građane Srbije i svojim politikanstvom, propalom demagogijom pokušavate da prekrojite ono što ste učinili dok ste bili na vlasti i ubeđujete građane Srbije da zaborave, da se ne sećaju i oproste vašu dužničku politiku.

Građani, a posebno penzioneri, koji su najveći teret vaše demagoške politike i podneli, nisu oprostili, a nisu ni zaboravili, već su vas na izborima na svim nivoima kaznili, a kažnjavaju vas i dalje, a nagradili su i potvrdili poverenje čoveku koji je za svaku vašu lošu odluku u prošlosti našao rešenje i pronalazi ih i dalje. Čovek kojem ste i sami dužni kao građani Srbije, jer danas živite u ekonomski stabilnoj državi, a vaši najstariji članovi porodice 1. oktobra primiće uvećane penzije.

Zarad zdravog razuma utvrdimo šta je to što vi ovih dana generalno napadate. To što je Srbija danas ekonomski stabilna, zemlja koja već treću godinu pokazuje suficit u budžetu, zahvaljujući kojem možemo povećati penzije, ali i plate.

Napadate to što Srbija danas ima stabilnu monetarnu politiku i inflaciju manju i od mnogo moćnijih zemalja, a ona već nekoliko godina ne prelazi 1,5%. Napadate to što smo Srbiju učinili povoljnom zemljom za strana ulaganja. Napadate što nam je stopa nezaposlenosti nikada niža za poslednjih 25 godina i ispod je 12%. Napadate i osuđujete to što će penzije biti uvećane za najmanje 8,8%, a neke i za po 13,2%, a da će onim penzionerima kojima nisu smanjivane penzije, što obuhvata sa primanjima do 28.000 dinara, to je 68% penzionera, penzije biti povećane i za 5% i oni će imati najveći rast u odnosu na 2014. godinu, što je značajno više od nivoa inflacije za taj četvorogodišnji period, tako da vam ne vredi ni ona priča da povećanje penzija nije usklađeno sa inflacijom.

Vi suštinski napadate samo kako biste prikrili svoja nedela, sve ono što ste učinili Srbiji i njenim građanima jer Srbiju ste ostavili očerupanu do poslednjeg dinara, raskomadanu kao plen, nemoćnu, posrnulu i na kolenima.

Danas je Srbija zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i zahvaljujući politici Vlade Republike Srbije zemlja respektabilnog međunarodnog statusa, ekonomski i politički lider u regionu.

Za kraj na žalost sve ono što ste vi i sve ono što vas definiše u tom savezu za propast stalo je u izjavu vašeg osnivača, predsedavajućeg vašeg nakaradnog saveza, vašeg odbornika u Skupštini grada Beograda, koji inače živi u Smederevu, vašeg druga i saborca Đilasovog sindikalca, Željka Veselinovića, čiju ste izjavu neosudivši je i zajedno na taj način ste pozvali na silovanje svake žene u Srbiji. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 08.03.2018.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 106240.00 RSD 06.03.2018 -
Poslednji put ažurirano: 03.11.2018, 01:51