Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

01.03.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Molim da najpre saslušamo himnu Republike Srbije, koju će danas izvesti dečiji hor „Čarolija“, pod rukovodstvom Leontine Vukomanović.
(Intoniranje himne)
Zahvaljujemo još jednom dečijem horu „Čarolija“. Zahvaljujem Leontini Vukomanović.
Pre nego što počnemo sa radom, pozivam vas da minutom ćutanja odamo počast preminulom potpredsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, Konstantinu Arsenoviću.
Slava mu.
Poštovani poslanici na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 149 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 167 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Dostavljeni su vam zapisnici Pete, Šeste i Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini i zapisnik Pete Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 4, 5, 6, 8, 9. i 10. decembra 2016. godine.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 145, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo 41 poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održanoj 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21. i 22. decembra 2016. godine.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo 43 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 22, 23, 26, 27. i 28. decembra 2016. godine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 43 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik Pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 20. decembra 2016. godine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 43 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik godini Pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.
Poštovani poslanici, Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Narodnoj skupštini 4. januara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoju, koji je podnela Narodnoj skupštini 17. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 189 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora Pravnog fakulteta, koji je podneo Narodnoj skupštini 22. decembra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao 191 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. decembra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao 191 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Narodnoj skupštini 29. decembra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao 191 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Narodnoj skupštini 29. decembra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 189 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 12. januara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Državno veće tužilaca je predložilo da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru zamenika Javnog tužioca, koje je podnelo Narodnoj skupštini 3. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 190 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Narodnoj skupštini 10. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koji je podnela Narodnoj skupštini 10. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodna poslanica Maja Videnović je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala 178 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima, koji je podneo Narodnoj skupštini 24. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala 175 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, koji je podneo Narodnoj skupštini 24. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržan –niko, nisu glasala 175 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa „Dosta je bilo“ predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 153, protiv – dvoje, uzdržan – niko, nije glasalo 35 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine, Maja Gojković, predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Narodnoj skupštini 27. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 145, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 46 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa Liberalno-demokratska partija – Liga socijaldemokrata Vojvodine – SDA Sandžaka je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 27. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 40 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije Zaštitnika građana, koji je podneo Narodnoj skupštini 28. februara 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 40 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 101. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u radu, na zahtev šefova poslaničkih grupa, i to: SNS, SPS, PUPS, JS, SVM, Partije za demokratsko delovanje, Socijaldemokratske partije Srbije, Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke, radi održavanja konsultacija sa njima i radi održavanja konsultacija u Vladi Republike Srbije, na koje sam u međuvremenu pozvana.
U skladu sa članom 101. stav 5. Poslovnika, obaveštavam vas da ćete o nastavku sednice biti informisani nakon održanih konsultacija koje sam navela i sa šefovima poslaničkih grupa koji su zatražili pauzu u našem radu.
(Vojislav Šešelj, s mesta: Koji su to šefovi?)
Pročitala sam, poslaniče, tako da vas molim za malo strpljenja i ja ću vas o tome obavestiti.