Jedanaesta posebna sednica, 20.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta posebna sednica

01 Broj 06-2/144-17

20.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 15:30 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram Jedanaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ovu posebnu sednicu, saglasno članu 119. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, sazvala sam radi polaganja zakletve izabranih lica koja, u skladu sa zakonom, zakletvu polažu pred Narodnom skupštinom.
Podsećam vas da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Trećeg vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 20. jula 2017. godine, izabrala profesora dr Pavla Petrovića za predsednika Fiskalnog saveta, prof. dr Vladimira Vučkovića i dr Nikolu Altiparmakova, za članove Fiskalnog saveta, a gospodina Zorana Pašalića za Zaštitnika građana.
Podsećam vas, takođe, da je članom 92b. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu utvrđeno da nakon izbora, članovi Fiskalnog saveta polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom, a članom 7. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, utvrđeno je da Zaštitnik građana polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.
U skladu sa tim, pozivam najpre članove Fiskalnog saveta, prof. dr Pavla Petrovića, prof. dr Vladimira Vučkovića i dr Nikolu Altiparmakova, da pristupe radi polaganja Zakletve.
(Predsednik čita tekst Zakletve, izabrani članovi Fiskalnog saveta ponavljaju tekst Zakletve:)
"ZAKLINJEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI. OBEĆAVAM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKONE. ZAKLINJEM SE ČAŠĆU DA ĆU SVOJU DUŽNOST OBAVLJATI NEZAVISNO, POŠTENO I NA DOBROBIT SADAŠNJIH I BUDUĆIH GENERACIJA“
Molim predsednike i članove Fiskalnog saveta da potpišu tekst Zakletve.(Članovi Fiskalnog saveta potpisuju tekst Zakletve.)
Hvala.
U ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i u svoje lično ime, čestitam na izboru i želim vam uspešan rad.Sada pozivam Zaštitnika građana, gospodina Zorana Pašalića, da pristupi i položi Zakletvu.(Predsednik čita tekst Zakletve, a izabrani Zaštitnik građana ponavlja tekst Zakletve.)
"ZAKLINJEM SE DA ĆU SVOJU DUŽNOST OBAVLJATI ODGOVORNO, NEPRISTRASNO I NEZAVISNO, U SKLADU SA USTAVOM I ZAKONOM I DA ĆU SAVESNO RADITI NA ZAŠTITI I UNAPREĐENJU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA.“
Molim Zaštitnika građana da potpiše tekst Zakletve.
(Zaštitnik građana potpisuje tekst Zakletve.)
Ujedno vam se zahvaljujem, u svoje imei u ime narodnih poslanika, dozvolite da vam čestitam još jednom na izboru i da vam poželim srećan i dobar rad u korist građana Srbije.
Hvala.
Poštovani poslanici, zaključujem Jedanaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Hvala.