Glasali za:

Glasali protiv:

Uzdržani:

Nisu glasali: